Södertälje Centrumförening
 

 

Södertälje Centrumförenings årsmöten och stämmor


 

Årsmöte 2019 - 10 april

 

Kallelse till årsmöte 2019: Kommer snart.

 

Anmälan till årsmöte 2019: Klicka här.

 

Fullmakt till årsmöte 2019: Klicka här. 

 

Årsredovisning 2018: Klicka här.  

 

Stadgar: Klicka här. 

 

 
© Södertälje Centrumförening 2013