Södertälje Centrumförening
 

 

Södertälje Centrumförenings årsmöten och stämmor

 

Årsmöte 2018 - 8 maj

Kallelse till årsmöte 8 maj 2018: Klicka här.

 

Anmälan till årsmöte 8 maj 2018: Klicka här.

 

Fullmakt till stämma 8 maj 2018: Klicka här. 

 

Stadgar (förslag): Klicka här. 

 

Årsredovisning 2017: Klicka här. 

 

Höststämman 2018 - 4 oktober

Kallelse, anmälan och fullmaktsblankett kommer senare.

 
© Södertälje Centrumförening 2013