Södertälje Centrumförening
 

Var med och forma morgondagens
Södertälje centrum!

 

Södertälje Centrumförening är en sammanslutning bestående av kommunen, fastighetsägare, handlare och andra företagare i Södertälje centrum. Föreningens uppdrag är att aktivt öka attraktionskraften i centrum, fungera som bollplank åt handlarna/företagarna, föra löpande dialog med kommun och näringsliv för att ständigt utveckla och öka tillgängligheten, samt arbeta för en levande stadskärna.

 

Detta gör vi bl.a. genom:
Aktivt arbete med kommunen, myndigheter, föreningar och handlare för att öka trivsel, trygghet, tillgänglighet.
Löpande kommunikation och kontakt med våra medlemmar för att informera bl.a. med ett nyhetsbrev.

Den egna annonsbilagan "i centrum" som ges ut två gånger per år och distribueras digitalt och tryckt till hushållen.

Flera attraktiva och populära sommarkonserter med Sveriges artistelit på Marenplan som lockar 1000-tals besökare.

Ett antal större evenemang och aktiviteter (ex. lönevent, skivsigneringar, Valborgsmässofirande, etc.) för att öka trafiken till centrum.

 

Detta är bara ett axplock av det vi gör i vår ständiga strävan att få kunderna att välja Södertälje centrum framför andra handelsplatser.

Ju fler vi är – desto starkare blir vi!

I oktober 2009 var vi 65 medlemmar, idag är vi ca 130. Detta har gett oss möjligheter att påverka stadskärnans utveckling med allt det innebär, att utfalla i något mycket positivt.

 

Vi behöver dock bli fler för att ytterligare öka vår kraft och möjlighet till att påverka och för att till fullo tillvarata den potential som Södertälje centrum har. Men även för att möta den ökade konkurrensen från andra handelsplatser och stadskärnor i regionen. Om vi näringsidkare i centrum står enade, är vi en kraft att räkna med.

 

Bli medlem du också!

 

 

Finansiering!


Södertälje Centrumförening är en ”non-profit” organisation i den bemärkelsen att allt överskott som verksamheten genererar återinvesteras i stadskärnan. Södertälje Centrumförening finansieras av fastighetsägarna Hemfosa, Aberdeen, Telge Fastigheter, Niam, Södertälje kommun och våra 130 medlemmar. Övrig finansiering sker genom intäkter från externa uppdrag och sponsorer. Dessa externa uppdrag görs alltid i enighet med vår strävan att främja stadskärnan och dess utveckling.

Vad kostar det att bli/vara medlem?
Medlemsavgiften är 200 kr/år
Det fasta marknadsbidraget är 3 000 kr/år

Därefter tillkommer ett rörligt marknadsbidrag
baserat på läge, enligt följande:      
A-läge 30 kr/kvm/år
B-läge 20 kr/kvm/år
C-läge 10 kr/kvm/år, övriga områden

 

Maxavgiften för medlemmar är dock 15 200 kr/år.

Historik

År 1998 startar handlarna i centrum Centrumföreningen i Södertälje. Därefter drivs föreningen i mindre skala fram till år 2000 då Bengt “Spider” Jansson konsulteras som centrumledare för att möta den ökade konkurrensen inom handeln.
År 2007 slutar Bengt “Spider” Jansson som centrumledare vilket gör att år 2008 blir ett mellanår, då fanns varken någon centrumledare eller aktiv styrelse.

År 2009 oktober, nystartar Centrumföreningen och Lena Schulte projekteras som centrumledare och 65 nya medlemmar värvas.


Idag är vi ca 130 aktiva medlemmar och har en organisation bestående av tre fasta medarbetare.

 

Tillsammans är vi starka!

ÖPPETTIDER I CENTRUM

Mån-fre

Lördag

Söndag

10.00-19.00

10.00-16.00

11.00-16.00

 
 
 
 

 

Öppettider ICA Kringlan samt
Coop Konsum i Telgehuset

 

Månd-fredag

Lördag och söndag

08.00-20.00
09.00-18.00

Lokala avvikelser kan förekomma!

För avvikande öppettider 2018, klicka här.

För avvikande öppettider 2019, klicka här.

 

 

STYRELSE 2017/2018


PRESS/NEWSDESK


BLI MEDLEM

 

FASTIGHETSÄGARE

 
 
 
© Södertälje Centrumförening 2013