Södertälje Centrumförening
 

Tävlingsregler – Vinn ett presentkort laddat med 10 000 kr att shoppa för .

 

Arrangören av denna tävling är Södertälje Centrumförening.

Genom att delta i denna tävling accepterar du dessa tävlingsvillkor. Tävlingsperioden pågår under mars och april 2016.
Anmäl dig och skriv din motivering till "Varför Södertälje Centrum är just ditt favoritställe att shoppa i" via tävlingsformuläret på webbsidan sodertaljecentrum.com  

 

 

Vinstspecifikation 

Pris: - Presentkort på 10 000 kr för shopping i Södertälje Centrum
Vinsten kan nyttjas tom 2016-06-30

Vinsten kan inte överlåtas eller ändras avseende innehåll eller omfattning.

Vinnaren ska vara minst 20år 

Vinnare av priset tas fram av en jury bestående av representanter från RIX FM, och Södertälje Centrumförening, där vi utser den bästa motiveringen.

Vinnaren kontaktas av Södertälje Centrumförening inom tio (10) dagar från det att tävlingen avgjorts via de kontaktuppgifter som deltagaren angivit.

Kan ej överklagas. 

 

Om Södertälje Centrumförening inte, efter rimliga ansträngningar, har fått tag på vinnaren genom de kontaktuppgifter som lämnats av deltagaren inom tio (15) dagar från det att tävlingen avgjorts, eller om vinnaren inte uppfyller kraven för att delta i tävlingen, utses (om möjligt) en ny vinnare. Deltagaren ansvarar själv för att de uppgifter deltagaren lämnat är korrekta. 

Södertälje Centrumförening är inte ansvariga för tävlingsdeltagarens möjlighet att delta i tävlingen eller om deltagandet begränsas av någon anledning som ligger utanför Södertälje Centrumförening rimliga kontroll, inbegripet utan begränsning: problem eller annan tekniskfunktionsoduglighet hos teleoperatör eller dennes utrustning för telefoni och/eller SMS-trafik, problem med postgång eller e-post vilket gör att deltagares bidrag inte kommer fram till Södertälje Centrumförening, ofullständig eller felaktig information om deltagarens kontaktuppgifter eller annat, förändringar i lagstiftning som påverkar tävlingsupplägg och genomförande, myndighetsbeslut, krigssituation, naturkatastrof eller annan liknande händelse. Södertälje Centrumförening ansvarar inte för några extra kostnader runt vinsten.

Vinnaren ansvarar själv för eventuella extra kostnader eller vinstskatter som kan uppkomma för och kring tävlingspriset.

 

 

Den tävlandes namn, bild eller röst samt angivna motivering kan komma att användas för kommersiellt syfte i radion eller i annan annonsering för Södertälje Centrumförening.

 

Genom att delta i tävlingen godkänner du denna användning och Södertälje Centrumförening ansvarar inte för eventuella tryckfel eller liknande i samband med tävlingen. Vidare ansvarar Södertälje Centrumförening inte för direkta, indirekta eller oavsiktliga förluster till följd av din användning av Södertälje Centrumförenings webbsida.

 
© Södertälje Centrumförening 2013